بيمه نامه اتومبیل

صدور بیمه ثالث

در این قسمت می توانید با تکمیل فرمی که در قسمت استعلام بیمه ثالث قرار دارد ، از مبلغ بیمه نامه ثالث خودروی خود مطلع شوید.

صدور بیمه بدنه

در این قسمت می توانید با تکمیل فرمی که در قسمت استعلام بیمه بدنه قرار دارد ِ از مبلغ بیمه نامه بردنه خودروی خود مطلع شوید.

بیمه نامه حوادث راننده اتومبیل

این بیمه نامه ؛ منضم به بیمه نامه بدنه خودرو و به درخواست مشتری صادر می گردد.

صدور بیمه ثالث

برای استعلام نرخ بیمه ثالث بر روی دکمه استعلام بیمه ثالث کلیک نمايید تا با مشاوران ما در تماس باشید و یا با تکمیل فرم باز شده ؛ مبلغ بیمه نامه مورد نظر شما ارایه گردد.همچنین شما می توانید با تماس با کارشناسان ما و اعلام مشخصات  خودروی خود از نرخ بیمه نامه مورد نظر خویش مطلع شوید.

صدور بیمه بدنه تا ۷۰٪ تخفیف

برای استعلام نرخ بیمه ثالث بر روی پنجره زرد رنگ استعلام بیمه بدنه کلیک نمايید سپس با تکمیل فرم باز شده ؛ مبلغ بیمه نامه مورد نظر شما ارایه گردد.

همچنین شما می توانید با تماس با کارشناسان ما و اعلام مشخصات  خودروی خود از نرخ بیمه نامه مورد نظر خویش مطلع شوید.

توجه : بیمه حوادث شخصی راننده را به همراه بیمه بدنه از ما بخواهید.