از سال ۱۳۹۷، نمایندگی ۲۶۸۲۴ بیمه آسیا با جذب و آموزش بازاریاب های حرفه ای ‌فعالیت خویش را در زمینه مشاوره و صدور انواع بیمه ها به سرعت گسترش داده است.